Korzyści wynikające z zastosowania oprogramowania Strategy Manager

Szybkie generowanie dokumentu strategii

 • w sprawdzonym i powszechnie stosowanym formacie MS Word;
 • w internetowym formacie HTML.

  Wsparcie dla Balanced Scorecard

  strategicznej karty wyników będącej obecnie podstawą zarządzania strategią w dużych organizacjach w Polsce i na świecie.

  Atrakcyjnie zaprezentowane wyniki analiz

 • otoczenia firmy;
 • kluczowych czynników sukcesu firmy;
 • efektywności gospodarowania firmy;
 • portfela produktów firmy;
 • cyklu życia produktów i cyklu życia firmy;
 • przepływów pieniężnych (cash flows);
 • atrakcyjności sektora;
 • silnych i słabych stron firmy;
 • szans i zagrożeń dla firmy.

  Harmonijne i estetycznie opracowane raporty

 • scenariuszy stanów otoczenia;
 • map grup strategicznych;
 • korelacji celów strategicznych;
 • mapy strategii.

  Łatwo dostępne, profesjonalne funkcje

 • generatora inicjatyw strategicznych;
 • definiowania celów strategicznych.

  Działanie i funkcje programu

  Zobacz funkcje programu Strategy Manager oraz przykładowe okna programu   


 • © 1993-2022 Falcom® | Oferta | Szkolenia | Oprogramowanie | Bazy danych | Klienci | Cennik | Zamówienia | Kontakt | eBiuletyn |